Защо лампа, контролирана от три ключа, вече не угасва?

Лампата може да се включи от всеки от 3-те превключвателя, към които е свързана, но не и да се изключи. Защо ключовете работят само за запалване? Какво става ?

При липса на описание на схемата за свързване е трудно да се даде точен отговор. Ако, както можем да си представим, това е инсталация за дистанционно управление, трябва да се гарантира, че тя се състои от бутони, а не превключватели. Възможно е релето да е повредено. Ако това е двупосочен превключвател с 3 превключвателя (2 превключвателя и 1 пермутатор), схемата на свързване трябва да бъде прегледана (много трудно за изпълнение от любител).