Как да изолирате стената на избата?

Бих искал да поставя PVC ламперия на стена в мазето си. Бих сложил тази ламперия върху дървени летви. Това е стена, обърната навън, мога ли да сложа слой стъклена вата между стената и PVC ламперията?

Преди да изолирате стената на избата, е необходимо да сте сигурни, че тази стена е перфектно защитена от влагата, идваща от периферните територии. Всъщност всяка изолация и облицовка могат да попречат на дифузията на влажност, която човек не винаги възприема, когато е относително ограничен.

След като тази точка бъде проверена, предложеното решение е последователно, при условие че между стената и изолацията остава пространство от 2 см. Осигуряването на висока и ниска вентилация в PVC ламперията също може да помогне за елиминиране на остатъчната влажност.