Как да свържете електрически автоматичен затвор?

Какъв тип прекъсвач трябва да бъде инсталиран за защита на ролетни щори съгласно стандарт NF C-15 100?

На разпределителното табло трябва да бъдат осигурени най-малко 4 специализирани схеми, включително една за ролетни щори.

Пресаждането в гнездо не е разрешено в ново, тъй като се счита, че затворът се захранва от специална линия

В устройството за защита на специален "щори" линия е, както следва:

Минимално сечение на медни жила: 1,5 mm² Минимална защита за инсталиране: 10A + 16A автоматичен прекъсвач

В Моторът трябва да бъде свързан към земята , като всяка захранваща линия трябва да има заземяване.

Във всички случаи: независимо от вида на инсталацията, тя трябва да бъде оборудвана със защитно устройство срещу претоварване (или свръхток ) и срещу късо съединение.