Дава ли изолация на ламперията право на данъчен кредит?

Имам къща от 1985 г. В основната стая пълзящият таван се състои от открита ламперия на площ от 40m². Между плочките и тази ламперия има слой изолация 2 пъти по 10см. Бих искал да удвоя тези ламперии с нов слой по-съвременна ламперия и да сложа между тези 2 слоя ламперия изолация, наречена Triso-super 12. Дали тази изолация е качествена и достатъчна за завършване на настоящата ми изолация, знаейки, че ще има 2 допълнителни слоеве дърво и вентилация между тези слоеве? Вписва ли се тази изолация от 5.25 в съкращаването на данъци?

Според моята информация продуктът Triso-super 12 отговаря на условията за CITE (данъчен кредит) в своята конфигурация BOOST'R®. Това устройство се състои от 29 mm вентилирано външно въздушно пространство , 84 mm BOOST'R HYBRID продукт , невентилирано 29 mm централно въздушно пространство, 84 mm TRISO HYBRID продукт и непроветрено вътрешно въздушно пространство от 29 мм.

Данъчните кредити се отнасят само до изолацията, използвана от компании с етикет RGE . Ако направите инсталацията сами, не можете да получите намаление на данъка върху доставката на материали.