Как да инсталирам електрически куп под мивка?

Купих малък 15-литров електрически куп, който да сложа под мивката си. Входовете и изходите за вода са в 15/21, отгоре на устройството във вертикално положение. Групите за сигурност са в 20/27. Как да ги адаптираме? Задължително ли е да се инсталира такъв? Можем ли да изберем такъв, който е инсталиран директно на входа за студена вода?

Ще трябва да вземете ¾ половина, мъжки / женски редуктор, за да адаптирате вашата група за безопасност. Групата за безопасност е задължителна, тъй като нейната роля е да евакуира нормалното свръхналягане, което се случва в резервоар за гореща вода. Свържете групата за безопасност към входа за студена вода, след това към бойлера.