Как да изолираме вече оборудвани пространства на покрива?

Преработих изолацията на тавана (не е подходящо за преустройство) на моя павилион (отстрани на рамката и на земята). Бих искал да завърша, като поверя на майстор изолацията на веригите за частта, разположена между тавана на стаите на 1-ви етаж и долната част на покрива ми (механични плочки). Кое според вас е най-доброто решение по отношение на ефективност и цена? Благодаря ви сърдечно

Въпросът не е достатъчно точен по отношение на датата на изграждане. Ако конструкцията е на по-малко от 30 години, вероятно тя вече се ползва от изолация, дори намалена, под монтираната част на веригите. Ако конструкцията е по-стара, веригите може изобщо да не бъдат изолирани. И накрая, трябва да бъдем информирани за възможността или не за влошаване на декорацията на стаите.

По принцип най-доброто и най-простото решение би било да се намесим отвън, чрез отлагане на плочките и приемане на разтвор от саркинг или опитни кесони. Няма да бъдете ограничени от дебелината, получената изолационна ефективност, която ви позволява да получите достъп до данъчни кредити, върху изолацията, но също така и върху всички покривни работи, при „индуцирана работа“ (2014).