Как да свържа вторичен електрически панел?

Искам да инсталирам електрическо табло в пристройка (перално помещение и тераса) този панел ще бъде оборудван с диференциален превключвател и прекъсвачи с различни мощности. Трябва ли да го захранвам от прекъсвача EDF или от клемния блок на електрическото табло на жилищната къща?

Най-лесният начин е да плъзнете ред от основната таблица за разпределение . В края на този ред, инсталирането на вторично разпределително табло може да захранва всички схеми за осветление , отопление, контакти ... В зависимост от вашите нужди, инсталацията може да бъде опростена чрез закупуване на разпределително табло. електрически предварително оборудвани, с един или повече реда модули.