Как да свържа телефонна розетка RJ45?

Как да свържете мъжки телефонен контакт, знаейки, че този има червен и бял кабел? И как да свържете женския му контакт?

Телефонният щепсел има повече от два проводника, както можете да видите от схемата за свързване на гнездо RJ 45, показана в съответния щепсел. На сайта ще намерите и практичен лист и видео за това как да инсталирате гнездо RJ45.