Какво трябва да знаете, за да дозирате правилно перилния препарат

Прането е априори лесно за изпълнение при съвременни технологични постижения. Въпреки това, правилното дозиране на перилния препарат, като се спазват определени пропорции за всяка употреба, е полезно, за да се избегне увреждане на здравето, функционирането на пералната машина и качеството на прането. Това също е важен жест за опазване на околната среда и за избягване на загуба. Фокусирайте се върху елементите, които да вземете предвид за правилната дозировка на прането.

Правилното дозиране на перилния препарат

Защо трябва правилно да дозирате препарата?

В няколко цифри френско семейство от 4 души извършва средно 230 измивания за една година. Ето защо е необходимо правилно да дозирате препарата, тъй като проблемите са:

 • Екологично : пералната машина има по-икономичен цикъл на пране по отношение на потреблението на вода, но също така и във връзка с многобройните последици за околната среда, които може да има предозирането на перилен препарат ;
 • Санитарни: в течна, таблетирана или прахообразна форма тези продукти са дразнещи;
 • Икономично: знанието как да дозирате количеството перилен препарат повече или по-малко точно помага да се поддържа пералната машина и да се избегне натрупване на разходи за поддръжка.

Правилно дозиране на прането: какво да вземете предвид?

За да се постигне правилната доза на детергента, е необходимо да се вземат предвид следните основни параметри:

 • Избягвайте предозиране

За съжаление повечето домакинства имат тежка ръка, когато става въпрос за пране. Ако е необходимо, предозирането често се наблюдава по отношение на дела на продукта, който ще се използва, според количеството пране, което трябва да се изпере . Всъщност дозировката на детергент зависи от консумацията, адаптирана към всеки цикъл на пране на пералната машина.

Излишъкът от пране влияе върху тази консумация, върху ускоряването на износването и излага кожата на риск от кожни алергии, зачервяване или дразнене.

 • Следвайте основни правила

За да имате успешно пране, ефективната доза, подходяща за пералнята и прането, взема предвид някои важни фактори, включително:

 • Степента на замърсяване на прането;
 • Твърдостта на водата;
 • Размерът на барабана на пералната машина.

Изучаването на тези точки помага да се адаптира дозата на детергента, така че тази работа да се извършва с пълно спокойствие.

 • Предпочитайте концентрирания препарат пред разреден препарат

Концентрираните или екологични детергенти се предлагат все повече и повече. Всъщност целта е да се намалят ефективно дозите, като по този начин се минимизира тяхното екологично въздействие. Интересите са различни:

 • Конвенционалните детергенти не са биоразградими;
 • Опаковките от картон са тежки отпадъци ;
 • Таблетките произвеждат по-малко отпадъци в сравнение с праха за пране, въпреки че таблетите генерират нерециклируеми отпадъци.