Как да защитим електрическите проводници?

В една стая имам изход, който е изпъкнал с леене. Отива право до тавана. При формоването имам 2,5 електрически проводника, а отгоре в тавана имам 2,5 кабела с разпределителна кутия. Как да направя връзката между двете, защото ако монтирам проводниците от компютъра към разпределителната кутия, нямам механична защита за проводниците между изхода на формоването и кутията.

Частта от проводници между формоването и разпределителната кутия може да бъде защитена просто чрез преминаване на проводниците през обвивка.