Какво мислите за капаците от синтетична смола?

Интересно ли е да поставите капаци (които са най-изложени на лошо време) в синтетична смола и много ли е скъпо? (компания ми предлага 1 голяма и 1 малка за 4800 евро)

„Големи и малки“ са понятия, които са твърде неясни, за да мога да коментирам цената, която ви се предлага ... която въпреки това ми се струва прекомерна.

Този материал е интересен, тъй като практически не изисква поддръжка и не е чувствителен към лошо време или към ксилофаги, като дървени капаци. Пазете се от продукти, които са твърде евтини за ходене, чиято стабилност на размерите при температурни колебания не винаги е безупречна. Предлагам да получите оферта за алуминиеви капаци за сравнение.