Каква облицовка в гараж?

Имам сутерен от 50 м2 в суров бетон, който е повреден и прави прах. Искам да направя покритие (облицовка). Като знам, че подът не е равен, трябва ли да направя изравняване? Какъв тип плочки трябва да използвам (две коли паркират в мазето).

Ако подът на вашия гараж наистина не е равен, мисля, че трябва да направите замазка, която да коригира разлика в нивата до 5 до 10 cm. Изравняването несъмнено би било достатъчно, ако те са само повърхностни неравности. За облицовка изберете продукт от клас 5 (абразия), ако е възможно порцелан в „пълна маса“, т.е. хомогенен по цялата му дебелина. За да избегнете риск от пукнатини, вземете дебела плочка (до 9 мм), положена върху идеално равна повърхност.