Дебелина на самоносеща бетонна плоча

Бих искал да излея плоча с размах 520 см и бих искал да знам препоръчителната дебелина? Използване на vicat cement cem 1 и cem 2?

Създаването на самоносеща бетонна плоча винаги е сложно, особено в това измерение. Колкото по-голяма е вашата дебелина, толкова по-силна е опората по време на наливането. Плоча с дебелина от 15 до 20 см трябва да е достатъчна, но всичко зависи от използването на тази конструкция (тераса, място за съхранение и др.) Трябва да се осигури мощна и добре структурирана армировка. Този тип работа изисква специално ноу-хау и използването на професионалист ми се струва от съществено значение, поради очевидни съображения за безопасност. Наемете бетонен инженер, който да извърши изчисленията. Диаграмите за този тип конструкции са много сложни в зависимост от размера, качеството на анкерите, дозировката на бетона и т.н.