Електрическа инсталация под PVC лента

PVC лентите и цоклите улесняват реализирането на очевидна електрическа инсталация, но дискретно, в съответствие с ограниченията на стандарт NF-C 15 100, т.е. с пълна безопасност. Ширината и вътрешният обем на клетките могат да варират в зависимост от инсталацията, която трябва да се направи. Някои от тези пръти са предвидени за улесняване на адаптацията на устройства като контакти и ключове.

Електрическите клечки и PVC дъските могат да бъдат рязани и надписвани лесно с минимум инструменти: заден трион или ножовка, фрези и фреза. Специалните скрепителни елементи позволяват проводниците да се държат в клетките. Внимание: капакът на клечките трябва винаги да е свободно достъпен, за да позволи бърза намеса в случай на неизправност! Следователно можете да ги боядисате, но трябва да избягвате да ги тапицирате и никога не трябва да ги поставяте зад дублаж.