Какво означава класификацията на плочки?

Бих искал да знам дали класификацията на PEIi за плочки е важна и дали стандартите са различни във Франция и Испания. Намерих плочка при търговец и бих искал да я монтирам в кухня, но нейната PEI класификация е само 3, докато за кухнята ми се препоръчват 4. Продавачът ми казва, че няма значение и че класификацията в 3 идва от факта, че плочките са испански.

Стандартът PEI (за института за порцеланови имейли) е европейски стандарт. Фактът, че една плочка е испанска или от друга държава, не променя нищо и наистина препоръчваме ниво 4 за кухни. След това всичко зависи от използването на тази кухня: интензивен трафик или не. Полагане на плочки от ниво 3 може да работи добре в кухня, която обикновено се използва от хора.