Заменете люлеещите се щори с плъзгащи се капаци.

Бихме искали да сменим нашите щори и да приемем много актуален модел. Имате ли обратна връзка за странично моторизирани плъзгащи се щори като цяло и по-специално за новата система SIB (лентата е разположена само над прозореца). Не рискуват ли да предложат улов на вятъра и по този начин да се окажат забулени?

Плъзгащите се капаци, включително системата SIB, са проектирани да издържат на нормални атмосферни явления. Особено важно е да се гарантира, че тези компоненти отговарят на местното градоустройство. Не всички общини ги приемат, особено в защитени зони, включващи мнение от архитекта на сградите на Франция (обикновено отрицателно). При употреба със сигурност се нуждаят от повече поддръжка, отколкото капаци, монтирани на прости панти. Трябва също да се отбележи, че от гледна точка на безопасността плъзгащите се капаци са много по-малко надеждни от капаците на пантите, които се затварят вътре в залива.