Цветен код на електрическа инсталация

За свързване на висяща светлина в кухнята проводниците, излизащи от тавана, са жълти и сиви, а жиците на висулката са червени и сини. Кои нишки трябва да съберем? Какви са цветовете, които трябва да се уважават?

Вашата инсталация трябва да е стара или е извършена от лош майстор ...

Съгласно действащия стандарт (NF C 15-100) (2010), неутралният проводник трябва винаги да е син, земният проводник винаги жълт или жълт и зелен, а фазният проводник трябва да бъде червен, черен или кафяв или някакъв друг цвят, различен от този на неутралния и земния проводник. Спазването на този цветен код е задължително.

Преди да ремонтирате инсталацията си, проверете дали имате мултиметър 230 V в края на проводниците, излизащи от тавана; ако случаят е такъв, просто ще трябва да свържете директно към жълтите и сивите проводници. Изключете захранването, за да осъществите връзката, независимо от цветовете, и опитайте. Ако работи правилно, можете да помислите за сивата жица като фаза. Увийте жълтата тел със синя самозалепваща лента, така че следващия път, когато правим това, да разберем коя е неутралната жица.