Можем ли да залепим тапет върху стъклен плат?

След полагане на стъкления плат има ли възможност за окачване на тапети, нетъкани или други? Ако да, какви специални предпазни мерки?

По принцип всички стъклени тъкани имат добре подчертан релеф (най-често в рибена кост), който непременно ще се откроява през тапета. Нямате друго решение освен да покриете стъкления плат със специализиран продукт (например Enduit Polyfilla RENOVATION GLASS CANVAS AND CRÉPIS или Toupret ENDUIT GARNISSANT, който беше предмет на листа на нашия сайт). След това можете да приложите тапета си като стандарт.