Можем ли да включим разходите за инсталиране на нагревател на дърва в данъчния кредит?

Мога ли да включа разходите за инсталиране на моята печка за данъчен кредит? Благодаря ти.

Разходите за инсталиране никога не се възползват от данъчен кредит. За самата печка първо проверете дали вашият уред отговаря на критериите за работа, които му позволяват да отговаря на условията за данъчен кредит. Най-лесният начин е да изберете печка с етикет FLAMME VERTE, която автоматично индуцира нейната достъпност до данъчния кредит.

За да се възползвате от този кредит, от съществено значение е въпросният професионалист да предостави и отоплителното устройство и да е представил фактура, която ясно разграничава цената на печката, тази на аксесоарите и разходите за монтаж. С други думи, не можете да се възползвате от данъчен кредит, ако закупите оборудването си, например в супермаркет или в специализиран магазин и го инсталирате сами.

Данъчният кредит е 25%, но се увеличава до 40%, ако замени стара печка или уред за изгаряне на дърва от същия тип като стария. От друга страна, инсталационните разходи, но също така и аксесоарите, необходими за инсталацията, не дават право на данъчен кредит.