Тънка изолация от външната страна на покрива

Като част от ремонта на покрива ми (еднофамилна къща), моят майстор ми предлага изолация отвън с THERMO F17 (тънка отразяваща изолация, дебелина 30 мм, 17 слоя). Като знаете, че таванът ми е изгубен, смятате ли, че този продукт е подходящ и по-ефективен от традиционната изолация със стъклена / каменна вата, особено за топлоизолация. Благодаря предварително за вашия съвет.

Освен ако не е доказано друго, 30 мм отразяващ тънък продукт не постига топлинните характеристики на конвенционална 150 или 200 мм изолация . Най- тънка изолация са класифицирани като изолационни добавки , и може да бъде оправдано само в контекста на ограничения пространство, което не е така за изгубени покриви. Във всеки случай, като се има предвид конфигурацията на вашето таванско помещение (загубена, следователно не използвана или дори неизползваема), защо да се притеснявате да инсталирате продукт от този тип на покрива, когато е толкова лесно да се разстила слой 35 см минерална или растителна вата в насипно състояние, което ще осигури най -добрата изолация при минимални разходи ?