Дом, получен без первази или первази на вратите

Майсторът, който ми направи къщата, не сложи перваза на прозореца (еркер), нито перваза на вратата с „капка вода“. След като получих (без никакъв подпис), но задържах фактура (комин), за да имам лост, имам ли право да искам съответствие? Освен това този изпълнител ме накара да направя мазилката от доставчик на услуги (който платих директно по искане на ръководителя на обекта). Кой е отговорен, ако възникне (доказан) дефект?

Не казвате дали сте сключили договор за строителство с вашия майстор. Ако е така, той е единствената ви точка за контакт и никога не е трябвало да плащате на фирмата, която е направила мазилката.

При доставката трябва да сте обиколили къщата с строителя, за да отбележите всички очевидни дефекти или строителни дефекти и да ги отбележите заедно в отчета, който трябва да бъде подписан от двете страни. Нямате право да задържите фактура, като единственото законно нещо е да депозирате остатъка от цената (обикновено 5%) при вашия нотариус. В правилата не е направено нищо, което рискува да отрови диалога.

Имайте предвид, че период от 12 месеца след датата на получаване на работата изисква строителят да се намеси по проблеми, свързани със строителството. Затова се свържете с него, за да използвате гаранцията за перфектно завършване.