Какво да направите, за да евакуирате бързо мъглата?

Живея в HLM на 1-ви етаж и забелязвам, че след всеки душ стените са мокри, огледалото пълно с мъгла, но според моя настойник VMC работи много добре, имате ли съвет, даден ми?

Или душът е прекалено горещ, или продължава твърде дълго в сравнение с VMC, който не позволява задоволително обновяване на въздуха при тези условия.

Възможни са три пътя:

- проверете функционирането на VMC

-ограничете продължителността на душовете

-ограничете температурата на водата за душ

без да забравяте да отворите прозореца на банята след всяко използване, ако не е сляпа стая.