Разпределение на фазите на електрическата кутия

Как да разделя фазата на трифазна и моно електрическа кутия?

Тази операция, особено когато става въпрос за високо напрежение, трябва да се извършва от професионален електротехник. Напрежението, подавано от трифазен вход, обикновено е 380 волта. Той има три фази (червена), неутрална (синя) и земната (зелена и жълта), т.е. пет отделни щифта на конвенционално червен щепсел.

За да се получи еднофазно напрежение от 220 волта, фазите трябва да бъдат разпределени по следния начин:

- Неутрално и фаза

- Неутрален и фаза 2

- Неутрален и фаза 3

Така получавате три еднофазни 220 волта вериги.