Недостатъчно налягане на водата

Отбелязахме 1,6 бара налягане на входа на водата при измервателния уред, което изглежда малко ниско ... Как да увеличим това налягане с прости средства?

Налягане от 1,6 бара може да е достатъчно за обикновена употреба. Очевидно ви трябват повече, ако искате да инсталирате душ "таласо" например. Започнете, като видите дали вашият договор за вода предвижда минимално налягане. Ако е така и е над 1,6 бара, обърнете се към вашата водоснабдителна компания. Ако нищо не е планирано и искате по-голям натиск, купете бустер, който да поставите в началото на вашата инсталация. Предупреждение: твърде високото налягане може да повреди определени устройства (бойлери за съхранение например). Осигурете и разширителен резервоар.