Дефектен електрически овлажнител

Купих си електрически овлажнител. Той ходи с продавача, с приятели ... но не и с мен. Разбира се проверих електрическите контакти и смених устройството. Благодаря, че намерихте решението. Устройството е оборудвано с трансформатор; той също е заменен.

Не посочвате дали фактът, че свързвате вашия уред, кара инсталацията ви да се изключи, в този случай бихме имали проблем с веригата. Мога само да ви посъветвам да проверите вашата електрическа инсталация от професионалист, който, като дойде във вашия дом, може да открие източника на проблема. Можете също така да поискате електрическа диагноза. Внимателното спазване на стандарта NF C 15-100 е от най-голямо значение за вашата безопасност.

Действали ли сте върху хигростата на вашия влагоуловител (ако има такъв)? Ако нивото на влажност е по-ниско от зададената точка на вашия уред, той може да не стартира поради тази причина.