Можете ли да инсталирате вятърна турбина във вашата градина?

Имам вятърна турбина Bolé, която вече не работи. Мога ли да инсталирам модерна вятърна турбина в горната част на фермата за осигуряване на електричество (намираща се на 50 м от къщата)?

Вятърна турбина може да бъде инсталирана без разрешение за строеж, когато цялата инсталация (мачта + гондола) не надвишава 12 метра височина (измерена от земята). Въпреки това е необходимо да се подаде в кметството досие с предварително разрешение за работа . Възможни са забрани в защитени зони и / или разположени в защитния периметър на исторически паметник.

В този случай наличието на съществуваща структура не ви освобождава от горните стъпки. И накрая, необходимо е да се гарантира, че тази конструкция е в достатъчно състояние на съхранение, за да поддържа тежестта на гондолата и нейните работни фази (въртене на витлото)