Възобновяема и безплатна енергия за дома

Обичайно е да се казва, че най-евтината енергия е енергията, която не консумирате, като правилно изолирате къщата си. Това е вярно, но има и възобновяеми енергии, които могат да се използват по-специално за отопление или производство на електричество: слънчева енергия и вятърна енергия. По този начин слънчевите лъчи могат да се използват или за отопление на санитарна вода, или за участие в отоплението на къщата чрез термични слънчеви панели. Слънчевият бойлер е ефективен, тих, лесен за инсталиране, лесен за поддръжка. Производството на фотоволтаично електричество е много печелившо. Фотоволтаичните панели осигуряват безплатно електричество, което вече може да се консумира самостоятелно или да се подаде обратно в мрежата (или дори да се съхранява). Домашната вятърна турбина,може да осигури електричество в изолиран обект или да участва в енергийните нужди на къщата. И накрая, термопомпата може да произвежда 3 до 4 пъти повече енергия, отколкото консумира.

Възобновяема и безплатна енергия за дома