Ще бъдем ли принудени да инсталираме само кондензни котли?

В предаването си от 15 ноември вашият гост посочи, че от август 2015 г. могат да се монтират само кондензационни котли? Останалите видове котли (ht. Ефективност и др.) Вече няма да бъдат разрешавани, това е последица от прилагането на закона за "енергиен преход". Дали потребителят вече няма да може да избере вида на оборудването, което е подходящо за неговата инсталация? По същия начин, по който сега са забранени лампите с нажежаема жичка. Днес сме в ограничено общество, дори грешките, допуснати от нашите лидери, трябва да бъдат приложени? Благодаря ви за отговора, имам проект за подмяна на 2 газови котла на възраст над 15 години през следващите 2 години и знам, че техниката на кондензация не би била печеливша за моята инсталация.

От 1 август 2015 г. европейската директива ERP (Energy related Product) ще наложи нива на ефективност, така че на практика само кондензационни котли ще могат да отговарят на стандарта. Ще бъде забранено инсталирането на газови котли с ниска температура с вендуза. Нискотемпературните котли за комини могат да бъдат инсталирани само ако са на колективен канал (което де факто премахва отделни котли от този тип).