Каква трябва да бъде максималната височина на оградна стена?

Какви са правилата за височина на оградната стена? Тази стена не би била на линията на имота, за да се остави „свободен“ достъп до паркиране на автомобили пред къщата. Започваше перпендикулярно от средата на гаража до линията на имота (дължина 9 м).

Максималната възможна височина за оградна стена варира от една община до друга. Мирната справедливост е именно местният градоустройствен план (PLU) , който обикновено трябва да споменава тези подробности.

Отделът за градоустройство на вашата община трябва да може да ви предостави точна информация: трябва да натиснете тази служба, за да получите необходимия отговор.

Във всеки случай инсталирането на ограда изисква предварителна декларация за работа, в която ще посочите местоположението, вида на оградата и височината на последната. Общината ще бъде длъжна да излезе, ако вашият проект не отговаря на изискванията ...